NYHEDER


ÆRØ SPORTSFISKERFORENING

j

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

2020

Januar

Årets generalforsamling i januar forløb stille og roligt med kun 7-8 fremmødte. Her følger et par af punkterne:


Formandens beretning:


Carsten kunne fortælle om et år, hvor fiskeriet, på nær i glimt, har været under normalen, og atypisk med dårligt fiskeri i april og maj, mens fiskeriet var bedre sommeren igennem. Vor Ærø Havørredweekend var dog en succes med en del fine fisk.

Omkring fiskepleje kunne Carsten fortælle, at der i 2019 blev udsat 45000 stykker smolt den 10. april. Der udsattes ikke fisk ved Stokkeby Nor kanalen dette år, da betingelserne synes for dårlige. Der søges om, at udsætte ved bådebroen, da her er flere skjulesteder og vandkvaliteten er bedre. Der blev ikke udsat yngel direkte i vandløb i 2019.

Status omkring vandløb; Langemadeløbet fik vi 2019 trimmet af Ommel Maskinstation, så opgangsmulighederne bedres for havørrederne. Der er siden hen konstateret fin opgang i bækken. Ligeledes er der konstateret en enkelt gydebanke i det nyrenoverede stykke i Skydsbæk, sandsynligvis ”begået” af en fast bestand af bækørreder. De andre bække har ikke været undersøgt.

Vi deltog ikke i Lystfiskeriets Dag i 2019. Svært at finde frivillige kræfter hertil.

Omkring hjemmeside; generelt for lav aktivitet på siden, hvorfor Carsten opfordrede de tilstedeværende til at komme med indslag i form af tanker om fiskeri, fiskeoplevelser m.m.

Lidt mere aktivitet er der trods alt på vores FB.

Carsten sluttede af med en noget dyster fremad skuen. I virkeligheden er det kun ÆHW, der er en succes. Medlemstallet er vigende (52), medlemmerne er mestendels gråhårede, hvis de da har hår, få lokale sportsfiskere på stranden og til fællesture, og ej heller et vældigt fiskeri. Carsten nævnte ellers de fine præmier, der var at vinde, men det har nu ikke haft den store effekt. Carsten nævnte dog, at der er en lille flok af unge sportsfiskere, der huserer rundt på kysterne, men det er ikke sportsfiskere, der er en del af foreningen.

Slutteligt takkede Carsten de frivillige, der gennem året havde gjort et stykke arbejde til gavn for foreningen.

Efter beretningen var der en snak om hvorfor og hvordan. Det blev nævnt, at de sociale medier gjorde, at der ikke var det samme behov for at organisere sig.

Der blev foreslået at udarbejde en infofolder om foreningen, der kunne omdeles på skoler, biblioteker m.m. Forslaget faldt i god jord, og bestyrelsen arbejder på at få udfærdiget en.


Valg til bestyrelse:


Erik Kristoffersen modtog ikke genvalg, hvorfor Gert Eriksen indgik i stedet. Gerts plads som suppleant overtoges af Hans P. Holm Pedersen.


Overrækkelse af præmier

 

Resultat af årskonkurrence:

 

 1. Kim Bang Jensen     67,0 cm        3,260 kg
 2. Carsten Schytter      65,5 cm         2,705 kg
 3. Carsten Schytter      57,0 cm         2,190 kg
 4. Huang Vu                59,0 cm          2,180 kg
 5. Huang Vu                53,0 cm          1,780 kg

 

Resultat af fællesturkonkurrence:

 

 1. Carsten Schytter      152 p
 2. Kim Bang Jensen       74 p
 3. Huang Vu                   70 p
 4. Gert Eriksen               60 p
 5. Rasmus Hass            58 p
 6. Erik Bogø                   28 p
 7. Martin Christensen    24 p

 


fff 

Marts

Personligt synes jeg ikke, der er vildt gang i fiskeriet på Ærø p.t, omend man hører, at på Fyn går det meget godt. Så mens man venter, kan man jo lige dvæle lidt ved dette gamle fotografi. Taget fra Vester Strand hen mod klinterne ved Lenskov. Ovenfor jollen ser man sandsynligvis resterne af det gamle teglværk.

Fotoet er nok fra ca. 1920.
Besøg fra syd, trods lukkede grænser


Forleden var jeg ude at gå en tur ved Oldemark. I opskyllet foran mig lå pludselig en underlig fisk. Ikke stor, blot 13 cm, men sådan en underlig bastard mellem en sild og en tobis. Jeg kunne ikke finde svar, så jeg kontaktede Henrik Carl fra Fiskeatlas, der kunne fortælle, at det var en ansjos. Han kunne yderligere fortælle, at der var gjort et par fund i Øresund i sidste uge. 

Døden skyldes nok kulden, men det er et faktum, at vi får besøg af flere og flere arter, vi normalt forbinder med de sydlige himmestrøg. Klumpfisk, sværdfisk, flyvefisk, blæksprutter og søheste er nogle af arterne, og så altså også ansjos, som faktisk nu fiskes kommercielt efter i Nordsøen. Man forventer, at det er en art, der vil erstatte tobisen over tid.