NYHEDER


ÆRØ SPORTSFISKERFORENING

j

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

2020

Januar

Årets generalforsamling i januar forløb stille og roligt med kun 7-8 fremmødte. Her følger et par af punkterne:


Formandens beretning:


Carsten kunne fortælle om et år, hvor fiskeriet, på nær i glimt, har været under normalen, og atypisk med dårligt fiskeri i april og maj, mens fiskeriet var bedre sommeren igennem. Vor Ærø Havørredweekend var dog en succes med en del fine fisk.

Omkring fiskepleje kunne Carsten fortælle, at der i 2019 blev udsat 45000 stykker smolt den 10. april. Der udsattes ikke fisk ved Stokkeby Nor kanalen dette år, da betingelserne synes for dårlige. Der søges om, at udsætte ved bådebroen, da her er flere skjulesteder og vandkvaliteten er bedre. Der blev ikke udsat yngel direkte i vandløb i 2019.

Status omkring vandløb; Langemadeløbet fik vi 2019 trimmet af Ommel Maskinstation, så opgangsmulighederne bedres for havørrederne. Der er siden hen konstateret fin opgang i bækken. Ligeledes er der konstateret en enkelt gydebanke i det nyrenoverede stykke i Skydsbæk, sandsynligvis ”begået” af en fast bestand af bækørreder. De andre bække har ikke været undersøgt.

Vi deltog ikke i Lystfiskeriets Dag i 2019. Svært at finde frivillige kræfter hertil.

Omkring hjemmeside; generelt for lav aktivitet på siden, hvorfor Carsten opfordrede de tilstedeværende til at komme med indslag i form af tanker om fiskeri, fiskeoplevelser m.m.

Lidt mere aktivitet er der trods alt på vores FB.

Carsten sluttede af med en noget dyster fremad skuen. I virkeligheden er det kun ÆHW, der er en succes. Medlemstallet er vigende (52), medlemmerne er mestendels gråhårede, hvis de da har hår, få lokale sportsfiskere på stranden og til fællesture, og ej heller et vældigt fiskeri. Carsten nævnte ellers de fine præmier, der var at vinde, men det har nu ikke haft den store effekt. Carsten nævnte dog, at der er en lille flok af unge sportsfiskere, der huserer rundt på kysterne, men det er ikke sportsfiskere, der er en del af foreningen.

Slutteligt takkede Carsten de frivillige, der gennem året havde gjort et stykke arbejde til gavn for foreningen.

Efter beretningen var der en snak om hvorfor og hvordan. Det blev nævnt, at de sociale medier gjorde, at der ikke var det samme behov for at organisere sig.

Der blev foreslået at udarbejde en infofolder om foreningen, der kunne omdeles på skoler, biblioteker m.m. Forslaget faldt i god jord, og bestyrelsen arbejder på at få udfærdiget en.


Valg til bestyrelse:


Erik Kristoffersen modtog ikke genvalg, hvorfor Gert Eriksen indgik i stedet. Gerts plads som suppleant overtoges af Hans P. Holm Pedersen.


Overrækkelse af præmier

 

Resultat af årskonkurrence:

 

 1. Kim Bang Jensen     67,0 cm        3,260 kg
 2. Carsten Schytter      65,5 cm         2,705 kg
 3. Carsten Schytter      57,0 cm         2,190 kg
 4. Huang Vu                59,0 cm          2,180 kg
 5. Huang Vu                53,0 cm          1,780 kg

 

Resultat af fællesturkonkurrence:

 

 1. Carsten Schytter      152 p
 2. Kim Bang Jensen       74 p
 3. Huang Vu                   70 p
 4. Gert Eriksen               60 p
 5. Rasmus Hass            58 p
 6. Erik Bogø                   28 p
 7. Martin Christensen    24 p

 


fff 

Marts

Personligt synes jeg ikke, der er vildt gang i fiskeriet på Ærø p.t, omend man hører, at på Fyn går det meget godt. Så mens man venter, kan man jo lige dvæle lidt ved dette gamle fotografi. Taget fra Vester Strand hen mod klinterne ved Lenskov. Ovenfor jollen ser man sandsynligvis resterne af det gamle teglværk.

Fotoet er nok fra ca. 1920.
Besøg fra syd, trods lukkede grænser


Forleden var jeg ude at gå en tur ved Oldemark. I opskyllet foran mig lå pludselig en underlig fisk. Ikke stor, blot 13 cm, men sådan en underlig bastard mellem en sild og en tobis. Jeg kunne ikke finde svar, så jeg kontaktede Henrik Carl fra Fiskeatlas, der kunne fortælle, at det var en ansjos. Han kunne yderligere fortælle, at der var gjort et par fund i Øresund i sidste uge. 

Døden skyldes nok kulden, men det er et faktum, at vi får besøg af flere og flere arter, vi normalt forbinder med de sydlige himmestrøg. Klumpfisk, sværdfisk, flyvefisk, blæksprutter og søheste er nogle af arterne, og så altså også ansjos, som faktisk nu fiskes kommercielt efter i Nordsøen. Man forventer, at det er en art, der vil erstatte tobisen over tid.

Status på forårsfiskeriet, primo april


Vi er p.t. i et limbo. Vi svæver mellem et F.H. og E.H. Et før hornfisk og efter hornfisk. De første af de langnæbbede er ved at indfinde sig langs de ærøske kyster, og det er som regel et signal til de fleste havørredfiskere, at havørredfiskeriet for en tid får lov at hvile. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, at fange havørreder mellem hornfisk, det kan det sagtens. Men det er et irritationsmoment, at man ikke rigtig kan findyrke fiskeriet efter havørred, hvis ens agn konstant angribes af hornfisk. 

Så det er derfor tid til lidt status; forårets fiskeri efter havørred har været glimrende. Det er mit postulat, eftersom jeg har været heldig og ihærdig, godt hjulpet på vej af en Coronnakrise, som naturligvis er en ganske forfærdelig hændelse, men hvis det skal være, så har det for en dansk havørredfisker ligget perfekt. Personligt var jeg hjemsendt fra medio marts til medio april med mulighed for selv, at lægge mit arbejdstidspunkt, hvilket har givet mange morgenture på kysten. Det har været et specielt fiskeri, hvor hovedparten af fisk er fanget på sydsiden, fiskene har været koncentreret på afgrænsede stræk, og der har været en hel del fisk omkring de 60 cm, dvs. fisk fra ca. 2,0 til 2,3 kg. Der er også fanget et par større fisk på omkring de 4 kilo. For begge fisk gælder det, at det var nedgængere med en tid i havet efter endt gydning. Begge fisk var flot blanke med fint kød og godt fightende. Derudoverer der fanget en enkelt høne på ca. 4,5 kilo. 

Det siger sig selv, at der har været langt mellem fiskerne på kysten. Det har været nærmest ren luksus hele tiden at komme til et stræk, hvor man er den første, der dypper agnen. De lystfiskertomme strande har desværre også lokket en del tyvfiskere ud på stranden især i øens vestligste ende, hvilket er drønærgerligt, men vel at forvente.

I skrivende stund, den 26. april, fanges der stadig fine blanke ørreder derude. Og de er i super fin kondition, så det er bare afsted og se om man kan finde en blandt de næbbede.


Knæk & Bræk

Kim

Så er det sommer!


Vi er nu nået ind i juni, og sommeren er over os. Og lad os sige det som det er; fiskeriet er stadigt fint, for dem der kommer ud. Der fanges fine fisk langs vore kyster. Og samtidig tabes og ses der pænt store fisk. Det er naturligivs fisk i god kondition og rigtigt godt kæmpende, så der venter masser af spændende oplevelser derude. Det er primært sydsiden, der giver fisk, men der tages også fisk inde i øhavet. Hornfiskene er ved at være færdige med at gyde og trækker så småt ud på dybere vand, så havørredfiskeriet igen kan finlires. Hornfiskene har i øvrigt i år været både mange og store.                                        

                                                                                                                                                          Kim


Ærø Havørredweekend 2020


Med de hensyn, der nu skulle tages i forbindelse med Covid19, lykkedes det påny at gennemføre årets Ærø Havørredweekend. Og det blev en god weekend med mange glade fiskere, fint fangstvejr, men måske knapt så godt fiskevejr. Lørdagen var blæsende fra vest, med dertil grumset vand og drivende tang på vestsiden af øen. I løbet af aftenen drejede vinden i nordøst og tiltog, men man kunne søndag morgen stå op til nærmest blankt vand øen rundt. Deltagerantallet bar præg af, at vi stadig var på den rigtige side af næsten gratis - færgebilletter, så vi havde rekordmange deltagere. Det betød også, at der var godt med fisk i galgerne både lørdag og søndag. Og flotte var de i år. Ikke mindre end halvdelen af de 36 indvejede havørreder var over 1,5 kg, så det var et gennemsnit, som vi vist aldrig har oplevet før. Også konditionen var i top, mange var i virkelig god foderstand, så det var positivt. For første gang i snart mange år oplever vi, at der er flere årgange, der svømmer rundt derude. I dagene op til konkurrencen blev der nemlig fanget fisk på både 3 og 4 kilo, så det gør blot vore kommende fisketure endnu mere spændende. Chancen for en større efterårsørred er bestemt til stede. 

Årets resultatliste ser således ud:


 1.  Martin Jastroch                      Tyskland                2,535 kg       61,5 cm
 2.  Niels-Ove Johanson              Sønderborg           2,225 kg       59,0 cm
 3.  Carsten Schytter                    Tranderup             2,215 kg       58,0 cm
 4.  Jesper L. Mogensen              Græsvænge          2,080 kg       54,0 cm
 5.  Rasmus Perthu                      Marstal                  2,075 kg       56,0 cm
 6.  Heintje Wahlers                      Leby                     1,885 kg        53,0 cm
 7.  Jim Schultz                             Langeland            1,810 kg        51,5 cm
 8.  Kim Bang Jensen                   Ærøskøbing         1,800 kg        55,5 cm
 9. Martin Jastroch                       Tyskland               1,795 kg        54,0 cm
 10.  Kim Bang Jensen                   Ærøskøbing         1,745 kg        52,5 cm
 11. Aksel B. Wagnsen                  Odense                 1,730 kg        52,5 cm
 12.  Mikkel Mosen                         Marstal                 1,720 kg        52,0 cm
 13.  Hoang Vu Nguyen                  Marstal                 1,715 kg        53,5 cm
 14.  Andred  Beierholm                  København          1,705 kg        54,0 cm 
 15.  Martin Jastroch                       Tyskland              1,675 kg        55,0 cm