HJEM

Som sportsfisker på Ærø er man i den grad privilegeret. Udover et til tider fremragende fiskeri efter havørred rummer Ærø også storslået natur.


Sydkystens barske og utæmmede kyst med de stejle og forblæste skrænter er et storslået syn, og den ene smukke kyststrækning afløser den anden. Under overfladen veksler bunden mellem stenrev, sandflader og badekar tæt under land. Ålegræs er ikke udbredt her, men tæt på kysten findes udbredte blæretangsbælter. Vadefiskeri er en mulighed, men sjældent nødvendigt, for overalt finder du god dybde ind under land.


Nordkysten er af en anden type; her veksler det mellem rolige lavvandede vige med masser af ålegræs og græsklædte klinter med stenstrand og dybt vand.

Men først og fremmest forkæles man med det faktum, at Ærø er en ø. Næsten uanset vejret, kan du altid finde rent vand og læ … hvis det da er det, man søger!


Havørreden er den fisk, de fleste jager, men der er også mulighed for multe, diverse fladfisk og hornfisk. Torsken er desværre blevet en sjældenhed, men visse år indfinder den sig dog i større tal.

Så velkommen til Ærø og dens 80 kilometer kystlinie. Gid din bremse må hvine og linen synge.


Knæk og Bræk !!
Sydkysten


       

Nordkysten

Mangler du som lystfisker overnatningmuligheder på Ærø, så er dette en mulighed:


-tryk her


-eller her