FÆLLESTURE


ÆRØ SPORTSFISKERFORENING

ÆSF afholder 11 årlige fællesture for foreningens medlemmer. En del udgår fra klubhuset med fælles morgenbrød m.m. Andre starter på kysten, men alle slutter de med indvejning i klubhuset. Se fællesture nederst på siden.


Regler vedrørende fællesture:


Tilmelding: 

Hvor tidspunktet for tilmelding ikke er anført på fællesturene og på de ture, der starter fra klublokalerne, sker tilmelding der på starttidspunktet.

Indvejning:

Indvejning slutter altid på det angivne tidspunkt, der er nævnt som afslutning på fællesturen. Fisk indvejes i urenset stand, undtagen torsk, der indvejes renset.


Præmier:

På alle fællesture er der en præmie til en værdi af minimum 150 – 200 kr. Præmien gives til fisker, der har fanget den største pointgivende fisk på fællesturen.


Ekstrapræmier:

På fællesture er der altid en ekstrapræmie for laksefisk over tre kilo, der er fanget på fællesturen.


Juniorpræmier:

På fællesture vil der altid være en særlig præmie for største laksefisk fanget af en junior på turen.


Point:

Laksefisk: 10 grundpoint + 2 point for hver hele 100 gram fisken vejer.

Torsk, multe, hornfisk og andre fisk:

5 grundpoint + 1 point for hver hele 100 gram fisken vejer.


Stilling pr. 1. dec. 2020Hoang Vu

92 point

Gert Eriksen

62 point

Kim Bang Jensen

42 point

Rasmus Hass

26 point