ARKIV


ÆRØ SPORTSFISKERFORENING

Marts 2016

EN AF DE HELT STORE

April 2016

ENDELIG!


En drøm blev til virkelighed for Ærø Sportsfiskerforening, da den sidste entreprenørmaskine forlod dalen, og Langemade-løbet (Tranderup Dal-bækken) atter kunne løbe frit i hele dalens længde. Et fantastisk syn, som kun er blevet til virkelighed takket være velvillige lodsejere, Ærø Kommune, ÆSF og Havørred Fyn, der har støttet projektet økonomisk med 80%.

Tag ud og nyd bækken i hele dens forløb, men husk gummistøvlerne.


En af de helt store kom på land, da Anders Bo Jensen fiskede ved Drejet i Påsken.  Anders har haft en +5 kg’s på ønskelisten siden han var 10 år, så det er fortjent, at det lykkedes.

Meget kunne ellers være gået galt under landingen af den godt 5 kg tunge og 80 cm lange havørred. I hvert fald knækkede både stang og blink under landingen. Man må, med det i mente, erkende at udtrykket Knæk og Bræk har sin berettigelse.

Anders har feriehus i Tranderup og er kommet på øen siden sin barndom.


EN STOR FRA BÆKKEN

ÅRETS UDSÆTNINGER


Mandag, den 11. april kørte en tankbil i land på Ærø med 48000 styk havørredsmolt.  De skulle nu fordeles på passende destinationer rundt langs øens kyster. Ved udsætninger i bunden af lavvandede vige har vi gennem årene haft store problemer med måger, der hæmningsløst kaster over dette store ta-selv-bord af stressede og udmattede fisk, så derfor har foreningen investeret i to mågeskræmsler. I hvert fald et af stederne har skræmslet haft den ønskede virkning, og det er positivt, for masser af fisk undgår på den måde, at ende i maverne på slughalsene.

På fotoet ser man en træt skræmmefugl efter et par dages hårdt arbejde. Men man ser også, at mågerne trods skræmmefuglens manglende aktivitet holder sig på afstand, så det virker, det skidt!!

Gennem vinteren har en større hanfisk holdt til i Kirkebækken ved Bregninge. Da den blev set første gang var den i gydedragt. Det var en gang i vinter.


I starten af april blev der renset op i bækken, og her dukkede bæstet op igen. Denne gang i blank jagtdragt og en smule slunken. At den har gjort sit arbejde vidner to gydebanker, en stor og en lille, om.


Her ses et foto af den, inden den blev genudsat. I skrivende stund har den måske søgt saltere vand. Det må vi i hvert fald håbe!

Maj 2016

Hvorvidt nogle af foreningens medlemmer har en fortid som BZ'ere eller lignende vides ikke, men at de ikke var helt uefne med hensyn til at kaste sten i Langemadeløbet/Tranderup Dal-bækken, er og bliver en kendsgerning.

Sagen var nemlig den, at bestyrelsen havde kaldt ind til et par timer ved bækken, for de der havde lyst og tid. I forbindelse med frilægningen af bækken i foråret var der dukket betragtelige mængder sten op, og det var disse sten, som blev kastet i bækken denne lørdag formiddag.

Alt sammen til gavn for bækkens dyre- og planteliv. Stenene skaber variation i vandløbet, samt yder skjul til vandindsekter og krebsdyr, der igen er fødegrundlag for ørredynglen, som vi forventer, bliver talrig. Og har stenene den rette størrelse, er de også velegnede som gydegrus.

Samtidig var det positivt at se, at den kommende generation af stenkastende sportsfiskere var undervejs. En lille fyr havde travlt med at samle sten i sin lille spand for derefter at smide dem i bækken.

Foreningens medlemmer set kaste med sten

Juli 2016

Officiel indvielse af Langemadeløbet

september 2016

Dagen efter en skypumpe havde raseret egnen omkring Olde i en grad, så længer var lagt ned og træer væltet, stod der 1. juli på kalenderen, og dermed var det datoen for den officielle indvielse af Langemade-løbet.

Det blev nogle festlige timer med mange deltagere, mad og drikke og taler af såvel borgmester og Carsten Schütter. Der var tur langs bækken ned til havet, og mange gav udtryk for et fint projekt.

Fanger

Art

Længde

Vægt

Martin Jastroch, München

Havørred

2,835 kg

64,0 cm

Kim Bang Jensen, Ærøskøbing

Havørred

2,090 kg

57,5 cm

Hans Dieter Klinke, Hannover

Havørred

1,325 kg

50,5 cm

John Hansen, Norge

Havørred

1,320 kg

49,0 cm

Marion Braun, Hannover

Havørred

1,305 kg

46, 0 cm

Martin Boeck, Hamburg

Havørred

1,250 kg

46,5 cm

Jannick Sand, Ryslinge

Havørred

1,240 kg

48,0 cm

Rasmus Hachmann, Marstal

Havørred

1,210 kg

48,0 cm

Ivan Søht, Odense

Havørred

1,170 kg

45,5 cm

Michael Kristoffersen, Svendborg

Havørred

1,160 kg

49,0 cm

Jonas Håkonson, Assens

Havørred

1,105 kg

44,0 cm

Per Thomsen, Langagre

Havørred

1,090 kg

50,0 cm

Carsten Schütter, Tranderup

Havørred

1,080 kg

46,0 cm

Jannick Sand, Ryslinge

Havørred

1,080 kg

46,5 cm

Hans Laursen, Silkeborg

Havørred

1,070 kg

44,5 cm

Ærø Havørredweekend 2016


I ugerne op til årets konkurrence var der fanget pænt med fisk langs de ærøske kyster, ikke de store, men fine fisk mellem 45-50 cm. Af samme grund tøvede vore ærede formand ikke med at forudsige, at et halvt hundrede ørreder ville hænge lit de parade i galgerne hen over weekenden. Men som det så ofte går, så overhaler virkeligheden forhåbningerne. Vi måtte "nøjes" med 32 havørreder, men det er i virkelighed heller ikke så dårligt, omstændighederne taget i betragtning. For nok er det behageligt og hyggeligt at jage havørreder under denne sensommers subtropiske temperaturer, men fiskene har det nok som kronhjortene i Dyrehaven; de gider sgu ikke rigtig!

Samtidig var sydvestkysten på lange stræk svært fiskbar p.g.a. drivende tang og kakaobrunt vand, men alligevel lykkedes det for nogle, at finde nålen i høstakken og få nogle gode fisk på land. Men generelt var dette års fisk mindre end sidste års fisk, hvilket kan ses på listen over de 15 præmierede fisk.

Alt i alt kan vi dog se tilbage på atter en rigtig fin fiskeweekend med mange glade deltagere fra ud- og indland. Mange vil sikkert atter finde vej til Ærø den sidste weekend i september 2017.


Flotteste fisk lørdag, var Martin Boecks på 1,250 kg.

Flotteste fisk søndag, var Martin Jastrochs på 2,835 kg

Oktober 2016

Regnbuerne kommer !

Solid regnbue af den slags, der p.t. svømmer rundt derude. Denne er dog fra det store udslip i 2013.

Den 10. oktober bragede et fragtskib ind i et havbrug ved Assens. Ca. 250 tons regnbuer slap ud.

En del af disse fisk er nu, små 14 dage efter udslippet nået til Ærø, og de første er fanget i ruser og garn. Endnu er der ikke meldinger om regnbuer fanget af lystfiskere, men det skal nok komme!

Vandløbspleje i de ærøske bække

Den 22. oktober var det tid til den årlige pleje af de tre bække, som ÆSF p.t. har valgt at bruge energi på, nemlig Langemadeløbet, Eskebækken og Kirkebækken.

7 mand brugte en god formiddag på at fjerne hindringer i form af grene og tagrør, så ørrederne har optimale betingelser, når de svømmer op for at gyde. Den senere tids regn havde iøvrigt fået bækkene til at svulme en del op, så de så rigtig fine ud, og det var ikke svært at forestille sig ørreder stå i strømrenderne. Det varer sikkeret ikke længe før forestillingerne bliver til virkelighed, så besøg bækkene i den kommende tid og nyd synet.

2018

Januar 2018

Der findes gode fiskedage og gode fangstdage. Og så er der kombinationen, når alt går op i en højere enhed. Sådan én havde jeg ikke!!!

Men jeg havde en dag, hvor solen skinnede fra en frosttrindrende blå og skyfrihimmel og hvor havet stod som en spejl. Hver en krusning fra en fedtfinne sås, og hver en hvinands kalden hørtes ude fra flokken.

Fisk over målet blev det ikke til denne dag. Alligevel kom jeg tungt læsset hjem med rygsækken fuld af dejlige oplevelser.

Kim

Torsken- en saga blot?

”Så, Mutter, nu kan du godt sætte kartoflerne, så cykler jeg lige ned i Vrå og henter en ”tåsk””. Sådan sagde den gamle Harsbo (Robert) til konen i 1970’erne.

Det var dengang, der var torsk nok til alle. Dengang, hvor de lokale havørredfiskere betragtede torsken, som et irriterende element, når de jagtede havets sølv, og dengang, hvor vi på milde vinterdage kunne pumpe fine firekilos torsk på land i Oldemark.

De dage er en saga blot, men det er dage, jeg savner. Og hvorfor skriver jeg nu om torsken? Det gør jeg fordi, at hvis man skulle have haft et spinkelt håb om, at torsken igen skulle kunne blive en hyppig gæst ved de ærøske kyster, så er dette håb skudt godt og grundigt i sænk ved de seneste EU-fiskeriaftaler. Her har vor kære fiskeriminister Eva Kjer Hansen forhandlet sig frem til en kvotestigning på torsk i den vestlige Østersø på hele 70% i 2019.

Det kan godt være, at erhvervsfiskerne jubler, men jeg tror det bliver et hurra, der hurtigt ebber ud. Så her har I et foto af en lille sej, som jeg fangede på Skjoldnæs i.f.m. Ærø Havørredweekend.

Så lugter det da lidt af torsk!!                                                    Kim


Referat, generalforsamling d. 26. januar 2018


1. Valg af dirigent.

Søren Langkjær blev valgt som dirigent.


2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning, der var omdelt til de fremmødte.

Der var i alt fremmødt 5 medlemmer og 3 fra bestyrelsen.

Der var lidt snak om hvorledes der blev orienteret om foreningens

aktiviteter, hjemmesiden, Facebook m.v.

Derudover var der ikke nogen bemærkninger til beretningen.


3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev gennemgået af Thorkild.

Carsten redegjorde for de udgifter der har været til pleje af vandløb.

Regnskabet blev godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at der kun kan tilmeldes fuldfinnede

regnbueørred/steelhead til årskonkurrencen.

Begrundelse herfor er at udelukke, at der kan indvejes og tilmeldes

undslupne havbrugsfisk.

Det fremsendte forslag blev godkendt af alle fremmødte.


5. A. Valg til bestyrelsen.

På valg: Der er ingen på valg i år.

B. Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg: Nyvalg

Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Gert Eriksen.

C. Valg af revisor:

På valg: H.P.Holm modtager genvalg

H.P. Holm blev valgt.


6. Overrækkelse af præmier.

Årskonkurrencen:

1. Carsten Schytter 3,050 kg 65 cm Gavekort 1000

2. Gert Eriksen 3,025 kg 63,5 cm Gavekort 800

3. Hoang Vu 2,515 kg 62,5 cm Gavekort 500

4. Carsten Schytter 2,070 kg 57 cm Gavekort 300

Fællesture:

1. Carsten Schytter 128 point Gavekort 1000

2. Hoang Vu 68 point Gavekort 800

3. Rasmus Hass 66 point Gavekort 500


7. Eventuelt.

Lidt fiskehistorier og mumlen om at formanden skrabede præmiet til sig

denne gang, blev drøftet under eventuelt. Hvis det kan være en trøst, fik

han dog ingen præmier sidste år.

Søren afsluttede herefter og takkede for god ro og orden under

generalforsamlingen, hvorefter der var kaffe og ostemadder.
Formandens beretning for 2017.


Nu siger vi 2018, endnu et år er gået, og det er tiden at skrive beretning for

2017.

Det har været et meget stille år, uden de store bedrifter, men noget sker der

jo alligevel, og jeg skal hermed prøve at fortælle om foreningens

aktiviteter gennem det år der er gået, udsætning af smolt, hvordan det

er gået med de vandløb der har opgang af havørred, Havørredweekenden

og hvad der har været af aktiviteter.

---------

Der blev udsat smolt ved vandløbsmundingerne som vi plejede. Vi

udsatte lidt færre end året før, men i alt dog 42.000 stk.

Fiskene er som vanligt betalt af havørred Fyn og fisketegnsmidlerne.

De blev udsat den 9. april, og der blev udsat: 7.000 ved Vandmøllen i

Borgnæs, 5.000 ved Vitsøkanalen, 11.000 ved Møllesørenden, 7.000 ved

Eskebækken, 7.000 ved Kirkebækken og 5.000 ved Stokkeby nor

landkanal.


Udsætningen gik helt perfekt denne gang, der var ingen døde smolt, alle

fisk kom godt af sted i de frie omgivelser.

Vi må dog konstatere at der, trods mågeskræmmere, stadig er et vist tab

af smolt i de lavtvandede områder ved de to kanaler fra Gråsten og

Stokkeby nor. Specielt ved udløbet ved sommerhusområdet i Borgnæs

tager de store sølvmåger deres andel og lidt til. Det er nok spørgsmålet,

om vi skal bevare denne udsætnings-position fremover.

Der er heller ikke udsat yngel i nogen af vandløbene (3-5 cm ørreder) i

2017, så den yngel, eller små ørreder, vi kan se/finde i bækkene her til

sommer, stammer fra ”vilde” ørreder der har været oppe i vandløbet og

gyde.

---------


Fiskeriet har været underligt i 2017, nogen gange super godt, og så fra

den ene dag til den anden, er der ikke en skid at fange. Der har været

perioder med masser af nul-dage, og så pludselig er det helt vildt, 4

mand fanger således et hundrede stykker på en forlænget weekend i

april.


Jeg har selv oplevet flere dage uden fisk, og så et par dage senere, på

samme plads, og samme vind og vejr, var der 6 fisk på land i løbet af et

par timer, største på 3 kg.


Der er også mange der har oplevet vilde fangster sidste vinter, 15-20

fisk på en dag, dog kun få over mål. Men alligevel har fiskeriet skuffet de

fleste, fordi der har manglet mellem- og store fisk.

De manglende fangster af større havørreder var også gældende for 2016

dog har det været endnu værre i 17, vi har således kun fået indvejet 2

havørreder over 3 kg. til vores årskonkurrence i 2017, hvilket er 2

mindre end forrige år. Håber det går den anden vej i år. Hvad det skyldes

er der vist ingen der præcist kan svare på.


Et er dog sikkert, de fisk vi sætter ud er at betragte som vilde fisk, og de

kan jo godt have en anden livscyklus end de mange dambrugsfisk, der

tidlige var i farvandene her omkring.

De store ørreder er jo der, kan vi jo se, når der bliver elfisket i de fynske

vandløb, efter gydefisk i november.

---------

Den 1. august havde vi besøg af DTU-aqua, der var i gang med at

ajourføre det såkaldte ”ørredkort” der viser hvilke danske vandløb, der

har en bestand af ørred.

Det foregik ved elfiskning, og vi fiskede i Skydsbæk, Kirkebæk,

Eskebæk, Langemadeløbet og Møllesørenden. Vi skulle også have fisket i

Odderens bæk ved vandmøllen i Borgnæs, men fik ikke lov af lodsejeren,

der var ret negativ og helst så, at der ikke var ørred i bækken...


Vi vidste jo på forhånd, at der var ørred i Kirkebækken, Eskebækken og

Langemadeløbet. Men der er jo aldrig elfisket i Skydsbæk, så stor var

overraskelsen, da vi pludselig fangede, vandløbets størrelse taget i

betragtning, 4 store (25-26 cm) bækørreder, og så var der yderligere en,

måske endnu større, der smuttede uden om nettet.

Så det betyder jo, at der på et eller andet tidspunkt, har været ørreder

oppe og gyde, da der jo bekendt aldrig er sat ørredyngel ud i vandløbet.

Mindre overraskende var det, at der også var ørreder i Møllesørenden, da

vi fandt en lille flok på en 4-5 stykker, der stammede fra forårets

udsætning i Grønnæs. Så det er ikke alle der svømmer ud i havet, nogle

enkelte svømmer op i vandløbet.

Kirkebækken og især Eskebækken havde nok en noget mindre bestand

af ørredyngel end vi havde forventet, men der var dog yngel begge

steder.


Der var i øvrigt rigtig mange ål i Eskebækken, og det kan jo ikke

udelukkes, at de gør et indhug i ørredyngelen.

Som forventet, var der rigtig mange yngel i det nyåbnede stykke af

Langemade. Vi affiskede et stykke på bare 20 m. og der var ikke mindre

end 48 små fine ørreder, smæk fede og 7-11 cm lange. Det skal blive

spændende at se, når de smoltificerer og trækker ud til foråret.

Utroligt at et så lille og nyt vandløb kan huse så stor en bestand af

ørredyngel.


Der har trods regn i større mængder, ikke været mange havørreder

oppe og gyde i Kirkebækken. Eskebækken har der dog været en del.

Derimod har der igen været stor gydeaktivitet i Langemade fra sidst i

oktober, til sidst i december, og der har igen kunne tælles små 30

gydebanker.

Det er bare godt.


Her skal lige lyde en tak til de der har hjulpet til, når vi har plejet

vandløb, især den sidste tur sidst i efteråret, hvor vi fjernede siv og

grene og andre spærringer i vandløbene, så de var klar til opgangen.

----------


I 2017 deltog vi ikke i lystfiskeriets dag. Vi er jo kun 5 i bestyrelsen, og

det kan derfor nogen gange være svært at skaffe hænder nok til sådan

et arrangement, og da der sidste gang vi var med, var meget lidt

tilslutning, valgte vi at springe over igen.


Havørred-weekend var igen en succes i 2017. Arrangementet gav et

pænt overskud, selv om der blev solgt lidt færre programmer. Nogle af

vores ”faste” deltagere kunne ikke være med denne gang.

Vi havde præmier for 36.000 kr. 2.000 kr. mindre end året før, men

alligevel rigtig godt, og jeg mener godt, at vi kan være bekendt med de

præmier vi har.


Fangsterne var dog ikke det bedste vi har oplevet, der blev kun lige

akkurat indvejet de 15 havørreder der var præmier til, og størrelsen var

ikke noget at prale af. Og som om det ikke var galt nok, så var det tyske

lystfiskere der løb med de fleste præmier, faktisk blev det 9 – 6 til

Tyskland. Det er alligevel lidt godt at se, at de lystfiskerturister der

kommer her, er seriøse og dygtige lystfiskere.


De tre største blev som følgende:

1 Carsten Dobberleit, Holsewenstedt vægt 1,390 kg 48 cm

2 Martin Jastruch, München vægt 1,350 kg 50 cm

3 Niels Kronhardt, Lübeck vægt 1,235 kg 48 cm

Nu håber jeg bare at vi har nået bunden, og at der igen næste gang

kommer til at hænge mange og store havørreder i galgen.


Der er ikke den store aktivitet på vores hjemmeside, men den er altid

online, takket være Kim, og det ville jo være fint hvis vores medlemmer

ville sende et billede engang imellem og skrive om en god fisketur eller

andet, og sende det til Kim på: natrix@gmail.com så lægger han det på

hjemmesiden. Det kan også sendes til mig på denne adresse:

aeroesportsfisker@gmail.com så sender jeg videre til Kim.

Men vi har jo også en profil i Facebok (gud bedre det) som passes af Jo,

og den ved jeg, der er lidt aktivitet på en gang imellem.

----------


Denne gang kan jeg ikke sige at visionerne i sidste beretning er

lykkedes, måske kan de ikke lykkedes, men jeg prøver nu en gang til.

En af visionerne, for det år vi nu er gået ind i nu, må derfor igen være,

at finde en måde, at få medlemmer væk fra fjernsynet, hus- og

havearbejdet (det sidste burde være nemt nok) og med på foreningens

fællesture.


Der er jo immervæk gode præmier at vinde. Største fisk fanget på hver

tur, giver jo en fin præmie til en værdi over 100 kr, udover point til

årspræmien, der nu er på et gavekort til Michaels Jagt & Fiskeri eller Go-

Fishing, på henholdsvis 1000,- 800,- og 500,- kr. og som en ekstra

præmie i år, så har formanden ved en fejl fået tiltusket sig et gavekort til

Michaels Jagt & Fiskeri på kr. 300,- som går til fangeren af den første

havørred over 3 kg. fanget på en fællestur.

Så ville det jo også være rigtig godt, hvis vi kunne få skabt interesse for

lystfiskeriet blandt ungdommen her på Ærø, gennemsnitsalderen i

foreningen er desværre nok langt over 50, og et par af dem der er i

bestyrelsen var det også dengang, da foreningen blev stiftet i 1979.

Her vil jeg gerne spørge vores medlemmer og der er nogen, der har

gode ideer, eller måske lyst og tid til at hjælpe med at fremme

interessen for lystfiskeriet blandt de unge.


Den 21. april 2018 er Vandpleje Fyn og Ærø Sportsfiskerforening med i

World Fish Migration Day med et gydegrus projekt i Langemadeløbet og

Eskebækken.

Organisationen World Fish Migration Day sætter den dag fokus på

vigtigheden af vandrefiskenes frie bevægelighed. I kan læse mere om

organisationen på https://www.worldfishmigrationday.com


Med projektet vil vi supplere det for år tilbage tidligere udlagte gydegrus.

I Langemadeløbet drejer det sig om 8 positioner i den nye del af

vandløbet der blev genåbnet 2016. Den pågældende strækning har nu

”sat sig” og en del af de udlagte gydebanker trænger til at blive

suppleret med gydesubstrat, og yderligere at par nye kan etableres.

I Eskebækken 3 positioner i den øvre del, hvor bækken løber langs med

vejen.


Vi får grus og entreprenør maskiner betalt af World Fish Migration Day,

men skal selv lægge hænder til, så jeg vil derfor allerede nu bede de der

måske kunne hjælpe, sætte et kryds i kalenderen den dag.

----------

Som afslutning vil jeg sige tak til alle der på den ene aller anden måde

har brugt noget af deres dyrebare (fiske)fritid til foreningsarbejde, uden

den hjælp, er det ikke muligt at opretholde en aktiv forening.

Jeg ønsker alle et godt ”fiskeår” 2018, og håber at det denne gang bliver

året, hvor der igen bliver fanget mange og store (+5 kg) havørreder ved

Ærøs kyster.

Knæk og bræk

Carsten