NYHEDER

2019

Februar

Hul i gennem


Der har været en vis nervøsitet at spore gennem efteråret, når talen gik på Tranderup Dal-bækken. En kombination af manglende nedbør og kraftige højvander har gennem længere tid blokeret udløbet. Et er, at der ingen opgang har været dette år, det er de udfordringer naturen giver med jævne mellemrum, og som havørreder har tilpasset sig gennem årtusinder. Men det, at hundrevis af sidste års yngel var fanget i bækken uden at kunne stryge til havs i.f.m. smoltificering var næsten ikke til at bære. Muligheden for at alle skulle ende som bækørreder var ikke tilstede. Dertil er bækken for klein (tænker jeg). Heldigvis fandt naturen selv løsningen. For da vandet endelig kom fra oven, trykkede vandmasserne sig igennem og skabte den passage, vi savnede. Så nu kan de bare stryge, de kære små. Og måske står der et par sene farvede derude i havet og venter, så kanske der alligevel kommer ny yngel dette forår. Personligt har jeg i hvert fald selv fanget gydeklare fisk i marts måned, så det er ikke umuligt

                                                                         Kim

Marts

Foto: C. Schütter


En fisk ud over det sædvanlige


Det er ikke hver dag, der bliver skrevet på foreningens hjemmeside. Det kan der være flere grunde til, men et godt gæt er, at for at bringe folk i stemning til at skrive, kræver det, at der er noget, man har lyst til at dele med andre. Og når det gælder fortællinger om fangne fisk, så ser det ud til, at den del har vores Facebook-side ganske grundigt sat sig på.

Jeg vil dog her gå mod strømmen og bringe en beretning her. Det er der i hvert fald to grunde til; dels er jeg ikke på Facebook (omend jeg kigger fruen over skulderen), dels har jeg noget at berette. Jeg har nemlig fanget en fisk, og ikke nok med det, ovenikøbet en af de bedre. Og når det gælder omstændighederne, så er de i superligaen! Men læn jer tilbage i sofaen og døm selv;

 

Jævn til frisk vind fra nordvest, sol og forår. Hvor skal man tage hen? Et godt bud kunne være Vejsnæs; er vinden for kraftig og vandet for grumset på SV-siden, kan man altid trække rundt om Ærøs sydligste pynt og finde læ og udsigt mod Ristinge.

Det var dog ikke nødvendigt denne dag; vinden var mild og fin, og folk nød naturen langs stranden. Og der er så meget at nyde; Vejsnæs har utroligt smukke klintprofiler, der veksler mellem fedt ler, små og store sten i klynger. Men også klinter, der altid er i bevægelse og altid skifter form. Nye skred blotlægger konstant, hvad klinten gemmer. Det lokker samlere til. Ud over borgmesteren, der, med held, søgte nye emner til sin oldtidssamling, var et par også på jagt efter fossiler fra en svunden tid. Havde også talt med Erik, der havde fået en fisk dagen før. Håbet var lysegrønt! Håbet svandt dog efterhånden, som jeg bevægede mig langs kysten. For nok nød jeg foråret, meeen det ville nu være rart at prøve at fange en fisk, der holdt målet. Og her virkede dødt, om end forholdene så perfekte ud. Jeg rundede spidsen, og mindedes en stor fisk jeg engang tabte lige på stedet, da hugget kom uventet. En stor fisk havde taget gennemløberen 15 meter ude. Blank og skinnende baskede den rundt derude, lige præcis længe nok til at give mig håb om, at den kunne blive min. Så slap krogen sit tag i fisken, og håbet sit tag i mig. Så kom afmagten, vreden og irritationen. Hvorfor sker det altid ….

Langsomt sivede accepten ind; en kamp mellem fisk og jæger med fisken som vinder. Mens jeg fiskede videre ned ad kysten, mødte jeg de to fossiljægere og delte min oplevelse (læs: frustration) med dem. Kvinden trøstede mig med, at jeg nok fangede den om lidt. Jeg kunne så belære hende om, at det ikke kom til at ske, for de 20 sekunder den havde været på krogen, havde for længst drevet den ud på dybere vand, og skulle den alligevel stadig være på pladsen, så var den med garanti ”dybt traumatiseret”. 

Efter tre kvarter og en enkelt kontakt senere, var jeg tilbage på pladsen. Uden forventning lagde jeg et kast ud over pladsen, og så skete det utænkelige. Fisken tog igen agnen, og denne gang faldt den ikke af efter 20 sekunder. Den faldt faktisk først af krogen ca. 20 minutter senere, da den lå i nettet. Nu ved jeg godt, at nogen her vil sige, at min tidsfornemmelse må være ikkeeksisterende, og det kan da også være, at det kun var 15 minutter, men under alle omstændigheder var denne fight måske den ypperste, jeg har oplevet inden for hobbyen. Jeg kunne flere gange høre mig sige til mig selv, at nu måtte den fisk da være træt, hvorpå den tog endnu et sejt udløb ud mod dybderne. Jeg havde jo set fisken springe i starten af fighten, og vidste, at nok var den i kategorien stor, men så hellere ikke større. Det var den åbenbart skide lige glad med, den trak og trak, og jeg bad mine bønner. Omsider viste den dog træthedstegn, og endelig kunne den glide i maskerne.

Havde den vristet sig fri, havde jeg lettet huen for den, for det var i sandhed en særlig fisk.

Nævnte jeg data? 3,260 kg og 67 cm. Ikke vanvittig stor, men bestemt hvert et gram værd.

                                           

                                                                                                                                                   KimStøt den rene strand


Den 31. marts arrangerede DN i lighed med andre år affaldsindsamling. Jeg valgte at samle på strækket ved Tværbymark. Jeg havde i dagene op til besøgt strækket, så jeg var ikke i tvivl om, at her var noget at hente. Hele tre sække blev det til med alt skidt fra havet. Her kan i flæng nævnes sandaler, flamingo, plastflasker, kanyler, patronhylstre, balloner og meget, meget mere.

Jeg betragter nu strækket som forholdsvis ryddet, men der ligger stadig meget rundt omkring, så kære ligesindede; tag en pose med næste gang du er ude og saml lidt affald, det er også vi sportsfiskeres ansvar.

                                                                        Kim

April

Merde!!


I dag, da jeg gik en tur med hunden langs stranden i Vrå, dukkede disse to sportsfiskere op. På deres sprog og fagter kunne jeg på afstand fornemme, at de hverken var danskere eller tyskere. Et "bækørred-fangstnet" hos den ene styrkede min mistanke. Men hvilken nationalitet var de så? Svaret kom snart, for pludselig havde den ene bid. Som det ses på fotoet er den fightet til netkanten, men længere nåede den så heller ikke. Stangen gav et svirp og fisken var væk. Det afstedekom den klassiske kommentar; "Merde!!!".

Og så var nationaliteten nogenlunde på plads ;-)                                 Kim

Juli

En "mærkelig" oplevelse


For et par dage siden sad jeg og rodede efter fossiler i rallet i Vrå dukkede et lille plastikmærke med et stykke ståltråd op. Mærket var forsynet med påskriften "Charlottenlund Slot" og nummeret 27460. Jeg genkendte straks mærket, omend det var nogle år siden jeg havde set det. Og dengang var det i ryggen på en ørred jeg fangede, sjovt nok også i Vrå. Vidste nu, at jeg skulle have fat i DTU Aqua for at finde ud af mere, og efter lidt detektivarbejde og omdirigeren endte jeg hos Stig Pedersen, der gav sig til at støve arkiverne af. Det viste sig, at mærket havde siddet i en ørred, der med en længde på 21 cm var udsat ved Ærø d. 20. april 1989.

Nu er der jo næppe chance for, at havørreden mærket har siddet i, for nylig er død. I så fald er der tale om en aldersrekord, da ørreder højst bliver omkring 20 år. Mere sandsynligt er det, at ørreden allerede ved udsætningen er blevet ædt af en måge, der har smidt en gylp af ufordøjeligt materiale på stranden i Vrå indeholdende bla. mærket. Vind og vejr har så begravet mærket i rallet, hvor det har ligget beskyttet i henved 30 år. Kun en gisning, men en plausibel en af slagsen. Uanset hvad, så er det da en sjov historie.

Januar 2018

Der findes gode fiskedage og gode fangstdage. Og så er der kombinationen, når alt går op i en højere enhed. Sådan én havde jeg ikke!!!

Men jeg havde en dag, hvor solen skinnede fra en frosttrindrende blå og skyfrihimmel og hvor havet stod som en spejl. Hver en krusning fra en fedtfinne sås, og hver en hvinands kalden hørtes ude fra flokken.

Fisk over målet blev det ikke til denne dag. Alligevel kom jeg tungt læsset hjem med rygsækken fuld af dejlige oplevelser.

Kim

Referat, generalforsamling d. 26. januar 2018


1. Valg af dirigent.

Søren Langkjær blev valgt som dirigent.


2. Formandens beretning.

Formanden aflagde beretning, der var omdelt til de fremmødte.

Der var i alt fremmødt 5 medlemmer og 3 fra bestyrelsen.

Der var lidt snak om hvorledes der blev orienteret om foreningens

aktiviteter, hjemmesiden, Facebook m.v.

Derudover var der ikke nogen bemærkninger til beretningen.


3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev gennemgået af Thorkild.

Carsten redegjorde for de udgifter der har været til pleje af vandløb.

Regnskabet blev godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at der kun kan tilmeldes fuldfinnede

regnbueørred/steelhead til årskonkurrencen.

Begrundelse herfor er at udelukke, at der kan indvejes og tilmeldes

undslupne havbrugsfisk.

Det fremsendte forslag blev godkendt af alle fremmødte.


5. A. Valg til bestyrelsen.

På valg: Der er ingen på valg i år.

B. Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg: Nyvalg

Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Gert Eriksen.

C. Valg af revisor:

På valg: H.P.Holm modtager genvalg

H.P. Holm blev valgt.


6. Overrækkelse af præmier.

Årskonkurrencen:

1. Carsten Schytter 3,050 kg 65 cm Gavekort 1000

2. Gert Eriksen 3,025 kg 63,5 cm Gavekort 800

3. Hoang Vu 2,515 kg 62,5 cm Gavekort 500

4. Carsten Schytter 2,070 kg 57 cm Gavekort 300

Fællesture:

1. Carsten Schytter 128 point Gavekort 1000

2. Hoang Vu 68 point Gavekort 800

3. Rasmus Hass 66 point Gavekort 500


7. Eventuelt.

Lidt fiskehistorier og mumlen om at formanden skrabede præmiet til sig

denne gang, blev drøftet under eventuelt. Hvis det kan være en trøst, fik

han dog ingen præmier sidste år.

Søren afsluttede herefter og takkede for god ro og orden under

generalforsamlingen, hvorefter der var kaffe og ostemadder.
Formandens beretning for 2017.


Nu siger vi 2018, endnu et år er gået, og det er tiden at skrive beretning for

2017.

Det har været et meget stille år, uden de store bedrifter, men noget sker der

jo alligevel, og jeg skal hermed prøve at fortælle om foreningens

aktiviteter gennem det år der er gået, udsætning af smolt, hvordan det

er gået med de vandløb der har opgang af havørred, Havørredweekenden

og hvad der har været af aktiviteter.

---------

Der blev udsat smolt ved vandløbsmundingerne som vi plejede. Vi

udsatte lidt færre end året før, men i alt dog 42.000 stk.

Fiskene er som vanligt betalt af havørred Fyn og fisketegnsmidlerne.

De blev udsat den 9. april, og der blev udsat: 7.000 ved Vandmøllen i

Borgnæs, 5.000 ved Vitsøkanalen, 11.000 ved Møllesørenden, 7.000 ved

Eskebækken, 7.000 ved Kirkebækken og 5.000 ved Stokkeby nor

landkanal.


Udsætningen gik helt perfekt denne gang, der var ingen døde smolt, alle

fisk kom godt af sted i de frie omgivelser.

Vi må dog konstatere at der, trods mågeskræmmere, stadig er et vist tab

af smolt i de lavtvandede områder ved de to kanaler fra Gråsten og

Stokkeby nor. Specielt ved udløbet ved sommerhusområdet i Borgnæs

tager de store sølvmåger deres andel og lidt til. Det er nok spørgsmålet,

om vi skal bevare denne udsætnings-position fremover.

Der er heller ikke udsat yngel i nogen af vandløbene (3-5 cm ørreder) i

2017, så den yngel, eller små ørreder, vi kan se/finde i bækkene her til

sommer, stammer fra ”vilde” ørreder der har været oppe i vandløbet og

gyde.

---------


Fiskeriet har været underligt i 2017, nogen gange super godt, og så fra

den ene dag til den anden, er der ikke en skid at fange. Der har været

perioder med masser af nul-dage, og så pludselig er det helt vildt, 4

mand fanger således et hundrede stykker på en forlænget weekend i

april.


Jeg har selv oplevet flere dage uden fisk, og så et par dage senere, på

samme plads, og samme vind og vejr, var der 6 fisk på land i løbet af et

par timer, største på 3 kg.


Der er også mange der har oplevet vilde fangster sidste vinter, 15-20

fisk på en dag, dog kun få over mål. Men alligevel har fiskeriet skuffet de

fleste, fordi der har manglet mellem- og store fisk.

De manglende fangster af større havørreder var også gældende for 2016

dog har det været endnu værre i 17, vi har således kun fået indvejet 2

havørreder over 3 kg. til vores årskonkurrence i 2017, hvilket er 2

mindre end forrige år. Håber det går den anden vej i år. Hvad det skyldes

er der vist ingen der præcist kan svare på.


Et er dog sikkert, de fisk vi sætter ud er at betragte som vilde fisk, og de

kan jo godt have en anden livscyklus end de mange dambrugsfisk, der

tidlige var i farvandene her omkring.

De store ørreder er jo der, kan vi jo se, når der bliver elfisket i de fynske

vandløb, efter gydefisk i november.

---------

Den 1. august havde vi besøg af DTU-aqua, der var i gang med at

ajourføre det såkaldte ”ørredkort” der viser hvilke danske vandløb, der

har en bestand af ørred.

Det foregik ved elfiskning, og vi fiskede i Skydsbæk, Kirkebæk,

Eskebæk, Langemadeløbet og Møllesørenden. Vi skulle også have fisket i

Odderens bæk ved vandmøllen i Borgnæs, men fik ikke lov af lodsejeren,

der var ret negativ og helst så, at der ikke var ørred i bækken...


Vi vidste jo på forhånd, at der var ørred i Kirkebækken, Eskebækken og

Langemadeløbet. Men der er jo aldrig elfisket i Skydsbæk, så stor var

overraskelsen, da vi pludselig fangede, vandløbets størrelse taget i

betragtning, 4 store (25-26 cm) bækørreder, og så var der yderligere en,

måske endnu større, der smuttede uden om nettet.

Så det betyder jo, at der på et eller andet tidspunkt, har været ørreder

oppe og gyde, da der jo bekendt aldrig er sat ørredyngel ud i vandløbet.

Mindre overraskende var det, at der også var ørreder i Møllesørenden, da

vi fandt en lille flok på en 4-5 stykker, der stammede fra forårets

udsætning i Grønnæs. Så det er ikke alle der svømmer ud i havet, nogle

enkelte svømmer op i vandløbet.

Kirkebækken og især Eskebækken havde nok en noget mindre bestand

af ørredyngel end vi havde forventet, men der var dog yngel begge

steder.


Der var i øvrigt rigtig mange ål i Eskebækken, og det kan jo ikke

udelukkes, at de gør et indhug i ørredyngelen.

Som forventet, var der rigtig mange yngel i det nyåbnede stykke af

Langemade. Vi affiskede et stykke på bare 20 m. og der var ikke mindre

end 48 små fine ørreder, smæk fede og 7-11 cm lange. Det skal blive

spændende at se, når de smoltificerer og trækker ud til foråret.

Utroligt at et så lille og nyt vandløb kan huse så stor en bestand af

ørredyngel.


Der har trods regn i større mængder, ikke været mange havørreder

oppe og gyde i Kirkebækken. Eskebækken har der dog været en del.

Derimod har der igen været stor gydeaktivitet i Langemade fra sidst i

oktober, til sidst i december, og der har igen kunne tælles små 30

gydebanker.

Det er bare godt.


Her skal lige lyde en tak til de der har hjulpet til, når vi har plejet

vandløb, især den sidste tur sidst i efteråret, hvor vi fjernede siv og

grene og andre spærringer i vandløbene, så de var klar til opgangen.

----------


I 2017 deltog vi ikke i lystfiskeriets dag. Vi er jo kun 5 i bestyrelsen, og

det kan derfor nogen gange være svært at skaffe hænder nok til sådan

et arrangement, og da der sidste gang vi var med, var meget lidt

tilslutning, valgte vi at springe over igen.


Havørred-weekend var igen en succes i 2017. Arrangementet gav et

pænt overskud, selv om der blev solgt lidt færre programmer. Nogle af

vores ”faste” deltagere kunne ikke være med denne gang.

Vi havde præmier for 36.000 kr. 2.000 kr. mindre end året før, men

alligevel rigtig godt, og jeg mener godt, at vi kan være bekendt med de

præmier vi har.


Fangsterne var dog ikke det bedste vi har oplevet, der blev kun lige

akkurat indvejet de 15 havørreder der var præmier til, og størrelsen var

ikke noget at prale af. Og som om det ikke var galt nok, så var det tyske

lystfiskere der løb med de fleste præmier, faktisk blev det 9 – 6 til

Tyskland. Det er alligevel lidt godt at se, at de lystfiskerturister der

kommer her, er seriøse og dygtige lystfiskere.


De tre største blev som følgende:

1 Carsten Dobberleit, Holsewenstedt vægt 1,390 kg 48 cm

2 Martin Jastruch, München vægt 1,350 kg 50 cm

3 Niels Kronhardt, Lübeck vægt 1,235 kg 48 cm

Nu håber jeg bare at vi har nået bunden, og at der igen næste gang

kommer til at hænge mange og store havørreder i galgen.


Der er ikke den store aktivitet på vores hjemmeside, men den er altid

online, takket være Kim, og det ville jo være fint hvis vores medlemmer

ville sende et billede engang imellem og skrive om en god fisketur eller

andet, og sende det til Kim på: natrix@gmail.com så lægger han det på

hjemmesiden. Det kan også sendes til mig på denne adresse:

aeroesportsfisker@gmail.com så sender jeg videre til Kim.

Men vi har jo også en profil i Facebok (gud bedre det) som passes af Jo,

og den ved jeg, der er lidt aktivitet på en gang imellem.

----------


Denne gang kan jeg ikke sige at visionerne i sidste beretning er

lykkedes, måske kan de ikke lykkedes, men jeg prøver nu en gang til.

En af visionerne, for det år vi nu er gået ind i nu, må derfor igen være,

at finde en måde, at få medlemmer væk fra fjernsynet, hus- og

havearbejdet (det sidste burde være nemt nok) og med på foreningens

fællesture.


Der er jo immervæk gode præmier at vinde. Største fisk fanget på hver

tur, giver jo en fin præmie til en værdi over 100 kr, udover point til

årspræmien, der nu er på et gavekort til Michaels Jagt & Fiskeri eller Go-

Fishing, på henholdsvis 1000,- 800,- og 500,- kr. og som en ekstra

præmie i år, så har formanden ved en fejl fået tiltusket sig et gavekort til

Michaels Jagt & Fiskeri på kr. 300,- som går til fangeren af den første

havørred over 3 kg. fanget på en fællestur.

Så ville det jo også være rigtig godt, hvis vi kunne få skabt interesse for

lystfiskeriet blandt ungdommen her på Ærø, gennemsnitsalderen i

foreningen er desværre nok langt over 50, og et par af dem der er i

bestyrelsen var det også dengang, da foreningen blev stiftet i 1979.

Her vil jeg gerne spørge vores medlemmer og der er nogen, der har

gode ideer, eller måske lyst og tid til at hjælpe med at fremme

interessen for lystfiskeriet blandt de unge.


Den 21. april 2018 er Vandpleje Fyn og Ærø Sportsfiskerforening med i

World Fish Migration Day med et gydegrus projekt i Langemadeløbet og

Eskebækken.

Organisationen World Fish Migration Day sætter den dag fokus på

vigtigheden af vandrefiskenes frie bevægelighed. I kan læse mere om

organisationen på https://www.worldfishmigrationday.com


Med projektet vil vi supplere det for år tilbage tidligere udlagte gydegrus.

I Langemadeløbet drejer det sig om 8 positioner i den nye del af

vandløbet der blev genåbnet 2016. Den pågældende strækning har nu

”sat sig” og en del af de udlagte gydebanker trænger til at blive

suppleret med gydesubstrat, og yderligere at par nye kan etableres.

I Eskebækken 3 positioner i den øvre del, hvor bækken løber langs med

vejen.


Vi får grus og entreprenør maskiner betalt af World Fish Migration Day,

men skal selv lægge hænder til, så jeg vil derfor allerede nu bede de der

måske kunne hjælpe, sætte et kryds i kalenderen den dag.

----------

Som afslutning vil jeg sige tak til alle der på den ene aller anden måde

har brugt noget af deres dyrebare (fiske)fritid til foreningsarbejde, uden

den hjælp, er det ikke muligt at opretholde en aktiv forening.

Jeg ønsker alle et godt ”fiskeår” 2018, og håber at det denne gang bliver

året, hvor der igen bliver fanget mange og store (+5 kg) havørreder ved

Ærøs kyster.

Knæk og bræk

Carsten
August 2018


Efter en udsædvanlig lummer sommer er det vist på tide for de fleste, at få støvet grejet af. Havvandet kan enlig bruges til andet end at bade i! Der er nemlig fiske derude, og der er kommet lidt ekstra skub i dem efter omslaget i vejret. Men de har faktisk været der det meste af tiden. I starten til midt i juli blev der fanget en del fisk øen rundt. Ikke store fisk, men alligevel en del. Så gik det nok lidt død i det, da varmen for alvor bed. Måske mere hos fiskere end fisk. Men nu er de der så igen. Der fanges fisk øen rundt, så det er om at få kridtet skoene og komme ud. Om ikke andet er der fællestur på lørdag, d. 18. august. En god anledning til at varme til årets ubetinget mest prestigefyldte konkurrence Ærø Havørredweekend.