ÅRSKONKURRENCE

Ajourført pr.19/12-2018K. B. Nielsen

          64 cm

         2, 770 kg

Carsten Schütter

         

         2, 420 kg

Hoang Vu

     

         2, 325 kg

Carsten Schütter


         2, 210 kg
Året igennem er det muligt for foreningen medlemmer, at indveje fisk til årskonkurrencen.

Der er ingen nedre vægtgrænse for hvor lille fisken må være, så principielt må man indveje alle sine fisk, såfremt de blot overholder mindstemålet.


I praksis er det dog sådan, at de fleste først vælger at indveje deres fisk, såfremt de er fra omkring 3 kg og opefter. Vejer din fisk mere end 3 kg SKAL den indvejes på foreningens vægt i foreningslokalerne.

Langt mindre fisk er dog gennem tiden blevet indvejet, hvilket naturligvis også er helt fint!


                     Kims fisk